Korfbalvereniging Fluks
       HOME    Info    Competitie    Korfbalzaken    Organisatie    Kangoeroe Klup    Lid worden  
     
Algemene Ledenvergadering 2017
 
27 September 2017 17:17 uur

Op 26 september heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Fluks plaatsgevonden.  Er was een ruime opkomst van leden en ouders van leden, maar voor diegenen die er niet bij konden zijn hieronder een korte samenvatting.  De volledige notulen worden binnenkort via de mail naar alle leden gestuurd.
Na de opening door de voorzitter licht onze penningmeester Peter Kettenis de financiele cijfers toe. Door de vergadering wordt akkoord gegeven voor het financiele beleid over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar.
Hierna wordt de nieuwe samenstelling van het bestuur vastgesteld. Onze secretaris Lotte Kettenis en algemeen bestuurslid Koos Passchier waren op grond van het schema aftredend. Lotte heeft zich herkiesbaar gesteld (waarvoor onze dank !) en wordt onder luid applaus herkozen. Koos heeft zich in verband met drukke werkzaamheden voor zijn bedrijf niet herkiesbaar gesteld. We danken Koos voor al zijn inzet de afgelopen jaren. De plek van Koos in het bestuur is met instemming van de vergadering ingenomen door Hans Mertens.  Hans, welkom in het bestuur ! Hans is ook de nieuwe voorzitter van de Technische Commissie.
Na het formele gedeelte kijken we gezamelijk terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar, en dat zijn er heel wat !
Tot slot geeft Quirina van Huis uitleg gegeven over het Technisch Beleid zoals dat dit seizoen en de komende jaren vormgegeven wordt. Vanuit het DNA van Fluks heeft zij met hulp van Enrico Mud een vertaling gemaakt naar een technische speelstijl die op alle niveaus ingevoerd wordt, en een trainersbeleid waarbij onze trainers intensief begeleid worden. Q, dank je wel voor al je werk !
De vergadering wordt afgesloten met een drankje aan de bar.

Tot slot nog een oproep: we zijn dringend op zoek naar:
- mensen voor de sponsor commissie, met als hoofdtaak het contact leggen met potentiele sponsoren (voor details: zie op de Fluks website onder het kopje Organisatie – Vacatures);
- mensen die communicatie op zich willen pakken, met als taak het (laten) schrijven van stukjes voor de krant, social media, en de website.
Heeft u interesse in één van deze functies, of wilt u eerst meer informatie, laat dat dan weten aan één van de bestuursleden.

 
Toegevoegd door: Harco Peschier
 
 
Terug || Voeg een reactie toe!
 

© C.K.V. Fluks 2016                                    Clubhuis: Nieuwe Zeeweg 50         Telefoon: 071-3616617         E-mail:info