Korfbalvereniging Fluks
       HOME    Info    Competitie    Korfbalzaken    Organisatie    Kangoeroe Klup    Lid worden  
     
Spelregelwijzigingen per 1 september 2017
 
22 August 2017 9:20 uur
Acht wissels in het gehele wedstrijdkorfbal
Vanaf 1 september 2017 is het in alle klassen van het top- en wedstrijdkorfbal in zowel de gemengde als
de dameskorfbalcompetitie toegestaan om zonder goedkeuring van de scheidsrechter acht spelers te
vervangen. Het is eveneens toegestaan om een reeds eerder vervangen speler opnieuw aan het spel te
laten deelnemen mits dit binnen de acht toegestane wissels valt.

Toelichting a.:
Het Bondsbestuur heeft in een bestuursbesluit vastgesteld dat in alle competitiewedstrijden in het
top- en wedstrijdkorfbal in zowel de gemengde als de dameskorfbalcompetitie, met inbegrip van alle
play-off- en beslissingswedstrijden het is toegestaan om een vervangen speler opnieuw aan het spel
te laten deelnemen. Er is dan wederom sprake van een spelerswisseling. Elke speler kan binnen de
acht toegestane vervangingen onbeperkt worden vervangen of gewisseld. Het vervangen van een
speler en het weer laten deelnemen aan het spel van een speler is alleen mogelijk bij een
spelonderbreking, dus na een fluitsignaal van de scheidsrechter. Een speler die wordt vervangen
mag op het moment van vervanging niet direct in het andere vak terug gewisseld worden. Voor een
weggezonden of een geblesseerde speler en de vervanging daarvan is het bepaalde in § 2.1 onder c
van de Officiële Spelregels van toepassing, met dien verstande dat het om maximaal acht
spelersvervangingen gaat. Spelers die voor een weggezonden of een geblesseerde speler worden
ingebracht nadat de acht vervangingen plaats hebben gevonden, mogen niet eerder aan het spel
hebben deelgenomen.

Strafworpen:
Nemen van de strafworp
Bij een strafworp moet een poging tot het maken van een doelpunt gedaan worden. Omdat de speler
die de strafworp neemt moet schieten, wordt de bal die de handen van de speler verlaat gezien als
een doelpoging. Als de bal die de handen verlaat niet richting de korf gaat, bij voorbeeld als de nemer
eerst met de bal op de grond stuitert, wordt dit gezien als een overtreding van deze regel omdat de
regel gebiedt dat de nemer richting de korf moet schieten. Overtreding van deze regel heeft tot gevolg
dat de verdediging een spelhervatting krijgt. De huidige regels staan het ook toe dat spelers het
strafworpgebied betreden als de bal de handen van de nemer verlaten heeft.

Toelichting op d.:
Deze verandering is nodig omdat het veelvuldig voorkomt dat de nemer van de strafworp eerst met de
bal stuitert na het fluitsignaal. De bal zou dan de handen hebben verlaten waardoor een
tegenstander in mag lopen en een doelpoging onmogelijk kan maken. Deze wijziging houdt in dat als
de bal de handen verlaat, de bal richting korf moet gaan (een doelpoging) als de bal niet richting korf
gaat is het een overtreding. (een stuit of een worp naar een medespeler na het fluitsignaal overtreedt
deze regel).


Andere wijzigingen:
Aanvoerder blijft aanvoerder, ook als hij/zij gewisseld wordt. Aanvoerder moet wel zelf beginnen aan de wedstrijd.
Scherpe voorwerpen Ook lange nagels vallen nu onder scherpe voorwerpen. Nagels moeten kort geknipt zijn.
Uitworp na een doelpunt: Treuzelen bij uitnemen is een overtreding, welke bestraft wordt met een spelhervatting voor de andere partij.

Zie voor de volledige teksten de website van het KNKV


 
Toegevoegd door: Peter Kettenis
 
 
Terug || Voeg een reactie toe!
 

© C.K.V. Fluks 2016                                    Clubhuis: Nieuwe Zeeweg 50         Telefoon: 071-3616617         E-mail:info