Korfbalvereniging Fluks
       HOME    Info    Competitie    Korfbalzaken    Organisatie    Kangoeroe Klup    Lid worden  
     
Let op! Urgente wervingscampagne en speciale wervingsactie voor Fluks
 
19 December 2015 23:57 uur
Beste Flukser en ouders van Fluksers,
 
Ruim een jaar geleden hebben we een visie neergezet met als doelstelling om te groeien naar een, zowel sportief als financieel, stabiele vereniging. Dit hield onder andere in dat we in 2 jaar tijd moeten groeien naar 180 leden, waarvan de groei uit spelende leden zou bestaan.
 
Financieel is dit gelukt, echter sportief – zeker qua ledenaantal – niet. Erger, we hebben een groot verlies gekend aan selectieleden en een tekort aan dames bij de A en de B-jeugd. Wel hebben we trainers gevonden die zowel het 1e als de rest van de senioren en de A1 / B1 zijn gaan trainen. Het 1e team hebben we hierdoor weten te behouden, maar zij hebben 2 weken geleden de noodklok geluid. Er moeten minimaal 2 a 3 dames bij. Ook moet dit op korte termijn concreet worden ingevuld om hen als team bij elkaar te houden.
 
Als bestuur hebben we met het 1e en de trainer (Hans Mertens) een gesprek gehad en afgesproken dat we de komende 2 maanden alles op alles zetten om het 1e en daarmee onze vereniging te helpen. Op dit moment zijn we bezig langs de volgende lijnen:
1.      Een PR campagne: via facebook en persberichten in diverse media. Motto “Houd het korfballen in Noordwijk levend(ig)”. Deze is inmiddels gestart. ‘Deel’ de berichten van Fluks op Facebook!
2.      Inlooptrainingen: 1 keer per maand te beginnen op 7 januari 2016. Dus vanaf de A1 en hoger!
3.      Samenwerking zoeken met omliggende verenigingen: Madjoe, Fiks, Pernix, Velocitas of Top. De eerste contacten zijn gelegd en geven aan dat de verenigingen in elk geval open staan voor het idee.
4.      Ondersteuning vanuit de bond. Mogelijk kunnen zij deuren openen en ideeën aandragen.
 
Met deze mail willen we alle leden en de ouders informeren waar we staan. De nood is op dit moment hoog en we hebben ieders steun hard nodig. Focus ligt nu op ledenwerving (en leden behoud natuurlijk). Kijk in je vrienden- en kenniskring. Wie heeft ooit gekorfbald en wil dit weer oppakken of wie wil gewoon lekker sportief bezig zijn bij Fluks?
 
Let op: Iedereen die voor 1 juli 2016 een nieuw lid – voorkeur gaat uit naar dames - aandraagt van 15 jaar of ouder krijgt 50% korting op zijn / haar lidmaatschap voor het komende seizoen. Elk nieuw lid krijgt 100% korting op het lopende seizoen. Dit is tot 1 juli 2016.
 
Nieuwe leden aanmelden kan bij Lotte Kettenis (secretariaat@ckvfluks.nl) of door het aanmeldformulier op de website in te vullen (www.ckvfluks.nl/index.php?f=289).
Aanbieden ondersteuning of concrete ideeën bij Koos Passchier (TCmail@ckvfluks.nl).
 
Met vriendelijke groeten, namens het Fluks-bestuur
Koos Passchier
 
Toegevoegd door: Koos Passchier
 
 
Terug || Voeg een reactie toe!
 

© C.K.V. Fluks 2016                                    Clubhuis: Nieuwe Zeeweg 50         Telefoon: 071-3616617         E-mail:info