Korfbalvereniging Fluks
       HOME    Info    Competitie    Korfbalzaken    Organisatie    Kangoeroe Klup    Lid worden  
     
Ouders van jeugdleden opgelet
 
17 July 2015 20:23 uur
Ouders van jeugdleden opgelet. Onderstaande brief heeft het bestuur van de gemeente ontvangen over de contributie van jeugdleden:

Geachte heer, mevrouw,

Met ingang van 1 september 2015 gaat het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in gemeente Noordwijk van start. Deze fondsen geven een bijdrage in de kosten voor sport en cultuur voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De gemeente Noordwijk financiert de fondsen voor een groot deel. Daarnaast worden de fondsen aangevuld door lokale en nationale sponsors.

Het Jeugdsportfonds Noordwijk en Jeugdcultuurfonds Noordwijk zijn particuliere fondsen. De uitvoering is in handen van het Jeugdsportfonds Zuid-Holland en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Dankzij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen uit de gemeente Noordwijk in de leeftijd van 4 tot 18 jaar meedoen aan activiteiten op het gebied van sport of cultuur. Hun ouders/verzorgers mogen niet meer verdienen dan 120% van het minimuminkomen.
Met een bijdrage uit deze fondsen kan een kind een jaar lang een cultuur- of sportactiviteit naar keuze doen. De bijdragen zijn maximaal € 225,- voor sport of € 450,- voor cultuur. Dit bedrag kan bijvoorbeeld besteed worden aan het lidmaatschap van een sportclub, zwemles, muziek-, toneel- of dansles en daarbij horende materialen en kleding. Binnen twaalf maanden kan er één aanvraag gedaan worden voor één van beide fondsen, niet voor allebei.

Aanvragen via tussenpersonen

Alleen tussenpersonen, ook wel intermediairs genoemd, kunnen een aanvraag bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds indienen voor deze kinderen. Ouders/verzorgers en sport- en cultuuraanbieders kunnen dat zelf niet. Tussenpersonen zijn professionals, die betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van een kind. Hierdoor zijn tussenpersonen ook bekend met de thuissituatie van het kind. Voorbeelden van tussenpersonen zijn: (gym)leraren, jeugdhulpverleners en
buurtsportmedewerkers.


Betaling
Kinderen of hun ouders/verzorgers hoeven geen geld voor te schieten. Na goedkeuring van de aanvraag verzoekt het fonds de sport- of cultuuraanbieder een factuur te zenden aan het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Vervolgens betaalt het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds de vergoeding direct aan de sportvereniging of cultuurinstelling. De vergoeding gaat dus niet meer naar de ouders van het kind.

Werving

Graag willen we u vragen de ouders/verzorgers die binnen de doelgroep vallen, te wijzen op het bestaan van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Noordwijk. Dit kunt u onder andere doen door de bijgevoegde poster binnen uw organisatie op te hangen. Ook kunt u verwijzen naar de tussenpersonen en de websites www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl voor meer informatie en de spelregels van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Noordwijk.

Zelf doneren?

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Noordwijk zijn afhankelijk van donaties. De gemeente stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor beide fondsen. Indien uw vereniging/organisatie iets wilt organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Jeugdsportfonds en/of Jeugdcultuurfonds Noordwijk, bijvoorbeeld een sponsorloop, kunt u uiteraard contact opnemen met het fonds.

Vragen

Samen met u kunnen we ervoor zorgen dat ook deze kinderen kunnen meedoen! Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via hakkermans@sportzh.nl of 0174-244940.

Harry Akkermans
Consulent Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland

 
Toegevoegd door: Peter Kettenis
 
 
Terug || Voeg een reactie toe!
 

© C.K.V. Fluks 2016                                    Clubhuis: Nieuwe Zeeweg 50         Telefoon: 071-3616617         E-mail:info