Korfbalvereniging Fluks
       HOME    Info    Competitie    Korfbalzaken    Organisatie    Kangoeroe Klup    Lid worden  
     
Vanuit het bestuur
 
11 January 2013 19:29 uur

Beste Fluksleden,

Namens het bestuur ik iedereen een gezond en sportief 2013 toewensen. Mijn wens is dat iedereen met plezier en enthousiasme zonder blessureleed kan korfballen. Ook wens ik ouders een gezond en sportief 2013 toe met veel kijkplezier.

2013 .....waar gaan we ons, naast de normale gang van zaken, mee bezig houden?
extern
- bouw nieuwe sporthal en de wensen en besluiten die daarmee samenhangen
- gaat MSV handbal een plekje vinden op ons complex, gesprekken zijn gaande
- beheer van het korfbalcomplex naar een stichting, nog geen concrete acties

intern
- scheidsrechters werven, Peter Kettenis gaat ws stoppen aan het einde van het seizoen
- beoordelaars opleiden
- dames werven voor mn Fluks 3, teams en TC zetten zich hiervoor in
- respect voor elkaar en met name voor de scheidsrechter, hangt nauw samen met bereidheid om te fluiten

Scheidsrechters en beoordelaars
Fluks is verplicht om een aantal aangewezen wedstrijden te fluiten en een aantal scheidsrechters te beoordelen. Wanneer we niet voldoen aan het verplichte aantal(veld 13 wed.en zaal 14 wed.) wordt er een boete opgelegd. De boete van vorig seizoen is € 412, geld waar we eigenlijk andere leuke dingen mee zouden kunnen doen.
Naast het leveren van scheidsrechters is Fluks ook verplicht scheidsrechterbeoordelaars te leveren die het fluiten van een aantal wedstrijden beoordelen. Dit seizoen is dit 3 wedstrijden op het veld en 4 in de zaal. Op dit moment heeft Fluks geen gecertificeerde beoordelaars. Om beoordelaar te worden moet je een certificaat van de basis B opleiding hebben, minstens 15 junioren en/of senioren wedstrijden hebben gefloten en de beoordelaarcursus met goed gevolgd hebben gedaan. Niet zo moeilijk toch? Fluks heeft in elk geval voldoende mensen die de basis B opleiding gedaan hebben.
De bond is nu verder gegaan in haar maatregelen/sancties tov het niet leveren van voldoende scheidsrechters en beoordelaars. De reserve team van de vereniging kan punten in mindering krijgen. Wel heftig hoor, kan je een kampioenschap mis lopen of misschien zelfs degraderen omdat we niet aan onze verplichtingen voldoen. Het bestuur is dus hard op zoek naar mensen die willen bijdragen aan het voldoen van deze verplichtingen.........denk mee, meld je aan of stimuleer je teamgenoot om zich te melden!

Aandachtspunt uit de bestuursvergadering 8 januari jl.
Naar aanleiding van een klacht van de beheerder van de sporthal zal er meer aandacht worden besteed aan de naleving van de regels in de zaal. De zaalwacht heeft hier een rol in maar ook ieder die gebruik maakt van de zaal moet die verantwoordelijkheid op zich nemen.
- het is verboden eten en drinken te nuttigen in de zaal. Uiteraard is bv een sportdrankje in een dicht fles wel toegestaan.
- alleen mensen die reserve zitten en/of spelen en coaches mogen aanwezig zijn in de zaal. Mensen die geen sportkleding/schoenen dragen nemen geen plaats in de zaal maar op de tribune!
- omdat de gang in de sporthal totaal ongeschikt is geworden om in warm te lopen is warmlopen toegestaan in de zaal langs de korte kant. Het warmlopen geschiedt op momenten dat de bal in het ander vak is zodat het spel niet verstoord wordt.

Maak van de zaalwacht geen politieagent!!!

Heb je vragen over één of meerder onderwerpen in bovenstaand stuk, trek gerust een bestuurslid aan zijn jasje.

Betty Frans mede vz Fluks

 
Toegevoegd door: Betty Frans
 
 
Terug || Voeg een reactie toe!
 

© C.K.V. Fluks 2016                                    Clubhuis: Nieuwe Zeeweg 50         Telefoon: 071-3616617         E-mail:info