Korfbalvereniging Fluks
       HOME    Info    Competitie    Korfbalzaken    Organisatie    Kangoeroe Klup    Lid worden  
     
Algemene ledenvergadering CKV Fluks
 
5 September 2012 20:35 uur

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2012-2013 op 11 september aanstaande. Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom en staat de koffie klaar. 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Agenda

1. Openingswoord door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Jaarverslagen 2011 / 2012

4. Financieel overzicht

5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie

6. Begroting 2011 / 2012

8. Jaarplannen 2012/2013

9. Toekomstvisie Fluks
a. Beleidsplan Fluks
b. Voornemen gemeente Noordwijk om de accommodatie Fluks onder te brengen in een stichting

10. Bestuursverkiezing:

Het rooster van aftreden is:
2012 Anneke Bader
2013 Maarten Dekker en Peter Kettenis
2014 Paul Witteman
2015 Victor Verloop en Alex Passchier

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar
Secretaris Anneke Bader

Vanuit het bestuur wordt voorgesteld Koos Passchier aan te stellen als algemeen bestuurslid met Jeugdtechnische Zaken in zijn portefeuille.

Tegenkandidaten voor de functie van Koos Passchier en kandidaten voor de vervanging van Anneke Bader (secretaris) kunnen tot aanvang van de vergadering worden voorgedragen door 5 of meer stemgerechtigde leden.

11. Sluiting

Na de afsluiting van de Algemene ledenvergadering wordt de Flukser van het seizoen 2011/ 2012 bekend gemaakt.

 
Toegevoegd door: Victor Verloop
 
 
Terug || Voeg een reactie toe!
 

© C.K.V. Fluks 2016                                    Clubhuis: Nieuwe Zeeweg 50         Telefoon: 071-3616617         E-mail:info